Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2018-10-29, Tidsplan

Tidsplan inför antagningen 2019/2020

Inför antagningen 2019/2020

7 januari
Dexter öppnas

11 februari
Dexter stängs kl. 16.00
Sista dag att lämna in kvittenser inkl. bilagor

V 10-11
Antagningsprov Estetiska programmet

8 april
Preliminär antagning presenteras på Dexter

8 april
Dexter öppnas för omval

15 maj
Dexter stängs kl. 16.00
Sista dag att lämna in kvittenser inkl. bilagor samt ansökan i Fri kvot och Dispens för engelska

26 juni
Slutlig antagning presenteras på Dexter

26 juli
Sista svarsdag. Svar görs via Dexter.

V31-37
Reservantagning

Var vänlig vänta medan sidan laddas...